کاشان کارت در ردیف برترین پروژه های سومین جایزه جهانی شهر هوشمند نوآور 2017 قرار گرفت شهردار کاشان گفت: پروژه کاشان کارت به عنوان پروژه برتر سومین جایزه جهانی شهر هوشمند نوآور 2017 معرفی شد.
06/13/2017 12:00:00 ق.ظ Visit Count1043
به گزارش مرکز ارتباطات وامور بین الملل شهرداری کاشان، سید محمد ناظم رضوی با بیان اینکه 76 پروژه از 56 شهر از سرتاسر جهان در رقابت جایزه جهانی شهرهای پایدار هوشمند 2017 شرکت کردند، اظهار کرد: این جایزه جهانی متعلق به سازمان جهانی دولت الکترونیک شهرها و حکومت های محلی(WeGO) است.

وی با اشاره به اینکه این پروژه ها در 6 شاخه با موضوعاتی چون شهرآزاد،شهر دیجیتال، شهر هوشمند نوآور، شهر پایدار، خدمات دولت الکترونیک و  شهر مشارکتی به رقابت گذاشته شد، بیان کرد: پروژه کاشان کارت از شهرداری کاشان در شاخه شهر هوشمند نوآور در این رقابت شرکت کرد و ضمن راه یابی به مرحله نهایی داوری، در این شاخه جزو 5 پروژه برتر معرفی شد.

شهردار کاشان تصریح کرد: طرح های ارسالی ملزم به پاسخگویی به سوالاتی از قبیل اثرات میان مدت و بلند مدت طرح، چالش ها و درس های پروژه، روش استفاده از ICT، عملکرد اجرای پروژه، تاثیر اجرای پروژه در رفاه شهروندی، قابلیت انتقال پروژه به شهرهای دیگر، رویکرد نوآورانه، فواید برآوردشده مالی یا اجتماعی- اقتصادی و کمک به ارتقای ظرفیت نوآوری محلی برای  توسعه راه حل های ICT هوشمند  بودند.

ناظم رضوی افزود: بنابر اعلام دبیرخانه جایزه، پروژه کاشان کارت به همراه دیگر پروژه های برتر راه یافته به مرحله نهایی، علاوه بر درج در وبسایت قرار است به زودی در نشریه ای تحت عنوان "طرح های برتر حوزه ICT"  به چاپ برسد.

به گفته وی جایزه طلایی این شاخه به شهر چینگ‌دائوی چین برای طرح "بیمه اجتماعی هوشمند"، جایزه نقره ای به شهرتایپه چین برای طرح" کتابخانه هوشمند" و جایزه طرح برگزیده به شهر "بیدگوشج" لهستان برای طرح "راه حل های هوشمند برای حمل ونقل شهری" تعلق گرفت.

جایزه شهر هوشمند نوآور در سال 2011 به منظور شناسایی و توسعه نوآوری ها و  دستاوردهای برجسته حوزه ICT  و دولت الکترونیک شهرها و دولت های محلی هوشمند در سراسر جهان راه اندازی شد. هدف از جایزه شهر هوشمند نوآور که هرساله در قالب یک رقابت بین المللی صورت می گیرد تشویق شهرها به بکارگیری طرح های نوآورانه ICT   به منظور ارتقای کارآیی اجرایی ، افزایش دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، و به اشتراک گذاری دانش در زمینه استراتژی های شهر هوشمند است.
  Send To Social Networks:
Related Images
Opinion About This Content
Your opinion will be published after activation by administrator!
Dr. Seyyed Mohammad Nazemrazavi.
All Rights Reserved. Copyright 2017.